Select Page

3 years in Jackson Kayak Teams has resulted in growing both in kayaking and professionally. The thing is when you develop a quality through doing something you love, it will impact your skills also in other domains. I was asked to tell my colleagues in Sweco Norway about my passion after I entered the Jackson Kayak team in 2017, and I want to share it on JK channel too now. The original text in Norwegian is below.

As a kid I loved kayaking with my dad, and I never stopped since then. Kayaking was my motivation to visit and then find a job in Norway. In 2016 I participated in the world champ for the first time, and in 2017, my first year in the Jackson Kayak Team, I was on the water every second day and competed in 15 races.

I love to compete, not to prove anything or be better than others but because it is about finding the best solutions between your own skills and the river. On my daily work I work with river hydraulics related to dam safety and environment in Sweco Norway Trondheim.

River kayaking is an exciting sport that gives me lots of joy. Having a positive attitude is actually necessary to make it safe through a committing rapid.

Challenges

I need to be outside every day. I can’t imagine to stop kayaking. I love so much to reach my top speed and keep the glide without losing control through beautiful tricky rapids and meet the challenge to find the right way through the water. I love challenges bigger than myself, they make me fully focused and they give me strength to take the risk that makes sense for me. I see it as pure freedom.

Planning and solidarity

Self discipline and right time planning are central to reach a serious level. I need to have a plan and make it happen. The same applies for work. The strength to continue above temporary disappointment as every day can not be a success is also necessary to reach mastering. I can not achieve anything if I let the fear to fail take control. And a victory is never achieved alone. My motivation at work is to realize something together with other people under challenging conditions. To make it possible, it is necessary to respect each other and set up a plan that gathers the qualities of each member of the team. My goal is to develop myself and help others. It is not always easy, but right to dedicate time and energy to what inspires us. I think we are depending on solidarity when we meet challenges, in kayaking as well as at work. So I try as much as I can to be a good companion on the river and a good colleague at work.

Swecos idrettshelter

Da denne sivilingeniøren var barn, pleide hun å padle på Frankrikes elver sammen med faren sin. Og siden har hun aldri sluttet. Faktisk er de gode forholdene for elvepadling her i landet selve grunnen til at hun flyttet til Norge. I 2016 deltok hun for første gang på world champ, og i 2017 padlet hun mer enn 150 ganger og deltok i 15 konkurranser.
– Jeg liker å konkurrere. Ikke fordi det handler om være bedre enn andre, men fordi det handler om å finne den best løsningen mellom min egen kompetanse og elven, sier Capucine Thomas-Lepine, som til daglig jobber med dam og hydraulikk på Trondheimskontoret.
– Elvepadling er en spennende sport som gir meg mye glede. De positive følelsene er også en viktig forutsetning når man skal komme seg trygt gjennom et vanskelig stryk, sier hun.
Liker utfordringer
Capucine er nødt til å være ute hver dag. Hver eneste gang hun padler, tenker hun at hun aldri kunne levd uten dette; å padle raskest mulig uten å miste kontrollen, de vakre, men uforutsigbare elvene og utfordringene med å finne den riktige passasjen gjennom vannet.
– Jeg liker å møte utfordringer som er større enn meg selv, som tvinger meg til å fokusere fullt og helt på det jeg gjør og ta de risikoene som gir mening for meg. I det ligger det en enorm frihet, sier hun.
Solidaritet og samarbeid
Selvdisiplin og god disponering av tid er sentrale og helt selvsagte komponenter som må til hvis man skal nå det nivået Capucine har klart.
– Jeg er nødt til å ha en plan i forkant og være selvdisiplinert, sier hun.
Det samme gjelder på jobben.
– Styrken som trengs for å fortsette uten å bli deppa selv om resultatene er dårlige er også veldig viktig for å åpnå mestring. – Jeg kan ikke lykkes hvis jeg er redd for å mislykkes.
Og det å lykkes er noe man gjør sammen, mener hun.
– Det som motiverer meg på jobben er å oppnå noe sammen med andre under vanskelige forhold. For å få til det, er man nødt til å respektere hverandre og finne en plan som bringer sammen kvaliteter fra hver enkel kollega, sier Capucine. – Målet mitt er å leve et godt liv, og jeg velger å bruke tid på å utvikle meg og hjelpe andre. Det er ikke alltid lett, men det er viktig å bruke tid og energi på det som inspirerer oss. Når vi møter store utfordringer, enten det er i idretten eller på jobb, er vi avhengige av solidaritet. Derfor prøver jeg å være den personen jeg selv ville ønsket å jobbe sammen med.
•Redaktør Julie Irgens